Gebruiksvoorwaarden


Lees deze Algemene Gebruiksvoorwaarden alvorens de website van GUHL te gebruiken. Met gebruik van de website gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden. Als u vragen heeft of technische bijstand nodig heeft tijdens de toegang tot de website, neem dan contact met ons op.  

COPYRIGHT

GUHL Ikebana Cosmetics BV en de daaraan verbonden bedrijven behouden, tenzij anders vermeld, de auteursrechten op alle afbeeldingen, geluid, geschreven tekst en andere inhoud (gezamenlijk de "inhoud") op de website.

De inhoud kan vrij worden bekeken, maar het mag niet worden gebruikt (in welke vorm dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, reproductie, aanpassing en distributie) op elke wijze of voor enig doel dat verder reikt dan persoonlijk gebruik of buiten de omvang van de wet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GUHL Ikebana Cosmetics BV. Houd er rekening mee dat het gebruik van de inhoud, zonder een dergelijke voorafgaande toestemming van GUHL Ikebana Cosmetics BV, kan leiden tot schending van het auteursrecht en merkenrecht of schending van het recht en de privacy op de afbeeldingen.

HANDELSMERKEN, ETC.

Rechten in verband met handelsmerken, logo's en dienstmerken, vermeld op de website, behoren tot de Kao Group, waarvan GUHL Ikebana Cosmetics BV en de daaraan verbonden bedrijven, leden of rechthebbenden zijn, die een machtiging hebben gegeven aan GUHL Ikebana Cosmetics BV (gezamenlijke "rechthebbenden, etc."). Handelsmerken, logo's en dienstmerken vermeld op de website mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van de genoemde rechthebbenden, etc.

LINKS

Links naar de Guhl website:

Links naar de website van Guhl zijn in principe onbeperkt. We kunnen echter verzoeken om een ​​inkomende link te verwijderen, afhankelijk van de inhoud van de website waar de link vandaan komt en/of de wijze waarop de link tot stand is gebracht. Voor meer informatie, zie "Voorzorgsmaatregelen ten aanzien van inkomende links" hieronder.

Guhl controleert niet de websites van derden met inkomende links naar de website ("websites van derden") en kan geen garanties verstrekken van enig aard in dit verband. We dragen dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die kan ontstaan ​​in verband met inkomende links naar de website.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot inkomende links:

Het is verboden om inhoud te linken naar de website van Guhl die de volgende inhoud bevat:

  • Inhoud in strijd met de openbare orde of de goede zeden
  • Inhoud die wet- en regelgeving overtreedt
  • Inhoud van antisociale aard
  • Inhoud met materiaal van expliciet volwassen karakter
  • Inhoud met laster of beledigingen van Guhl (of een gelieerde onderneming), een kunstenaar, of een andere verbonden partij
Let op de volgende regels bij het opzetten van een link naar de website:
  • Een klik op de link opent ofwel een nieuw venster op de browser van de gebruiker of wisselt met de pagina met de link naar de gelinkte pagina op de website
  • De link mag niet worden gebruikt voor onjuiste doeleinden
  • De link mag het gebruik van de website door andere partijen niet blokkeren
Links op de Website:

Guhl biedt op de website links naar websites van derden voor het gemak van de klanten. De inhoud, vermeld op de websites van derden, wordt niet gegarandeerd of geautoriseerd door Guhl. Als u deze links volgt, zult u de Guhl website verlaten. Guhl heeft geen controle over deze websites van derden en kan niet garanderen dat hun beleid en praktijken in overeenstemming zullen zal zijn met de Guhl Privacyverklaring. Guhl draagt ​​dus ook geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden of voor enige schade die kan ontstaan ​​uit het gebruik van een website van derden door een klant.

VOORBEHOUD

Guhl publiceert alle informatie op deze website naar beste eer en geweten.

Guhl wijst echter uitdrukkelijk elke garantie met betrekking tot de inhoud af, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, recentheid, geldigheid en veiligheid. In geen geval dan ook zal Guhl aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en/of problemen, etc. die voortkomen uit, of gevolg zijn van, het gebruik van de website.

Bovendien mag GUHL de inhoud van de website veranderen, wijzigen en/of verwijderen, enz., of elk aspect van de website opschorten of beëindigen, i. zonder voorafgaande kennisgeving.

GUHL wijst hierbij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor enige schade aan de klanten af.
 

Page Top