Privacybeleid


PRIVACYVERKLARING

De bescherming van persoonsgegevens is een belangrijk aandachtspunt voor ons. Daarom voeren we onze activiteiten uit in overeenstemming met de geldende wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de gegevensbeveiliging. Hieronder verneemt u welke informatie we desgewenst verzamelen en hoe we daar mee omgaan.

PERSOONSGEGEVENS

Via onze websites verzamelen we alleen persoonlijke gegevens (bijv. namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen) die u ons vrijwillig ter beschikking stelt (bijv. door registratie, aanvragen…) resp. mee heeft ingestemd met het gebruik ervan.

GEBRUIKSDOEL

De door u ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens gebruiken we doorgaans om uw aanvragen te beantwoorden, om uw bestelling te verwerken of om u toegang tot specifieke informatie of aanbiedingen te verschaffen. Om klantrelaties te onderhouden kan het voorts nodig zijn, dat we uw persoonlijke gegevens opslaan, verwerken en deze delen met onze filialen binnen en buiten de EU, om beter in te kunnen gaan op uw wensen, of om onze producten en diensten te kunnen verbeteren; of dat wij (of derden namens ons) deze persoonlijke gegevens voor onze merkcommunicatie gebruiken, om u te informeren over aanbiedingen van de Kao Group. Uiteraard respecteren wij het indien u uw persoonlijke gegevens voor de ondersteuning van onze klantrelatie (vooral voor directe marketing of voor marktonderzoek) niet aan ons wilt afstaan. Wij zullen uw persoonlijke gegevens noch aan derden verkopen noch anderszins op de markt brengen. U kunt zich te allen tijde, ook achteraf, verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens en verwijdering van uw bezoekers- en registratiegegevens eisen. Klik hier om ons te contacteren.

DOELGEBONDEN GEBRUIK

Guhl Ikebana Cosmetics BV zal de door u online ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens alleen voor de aan u medegedeelde doelen verzamelen, verwerken en gebruiken, tenzij het verzamelen, verwerken of gebruiken wordt gedaan voor een ander doel, dat rechtstreeks verband houdt met het oorspronkelijke doel, waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld, voor de voorbereiding, onderhandeling en nakoming van een overeenkomst met u noodzakelijk is, op grond van wettelijke verplichting of wettelijk erkende of gerechtelijke autoriteiten noodzakelijk is, ter motivering of bescherming van wettelijke vorderingen of verdediging van rechtszaken vereist is, of dient ter voorkoming van misbruik of andere illegale activiteiten, zoals bijv. opzettelijke aanvallen op de Kao systemen, om de gegevensbeveiliging te waarborgen.

COMMUNICATIE- OF GEBRUIKSINFORMATIE

Als u van onze websites via telecomdiensten gebruik maakt, wordt communicatie gerelateerde informatie (bv. het IP-adres) of gebruiksgegevens (bijvoorbeeld informatie over het begin en de duur, alsmede de door u gebruikte telecomdiensten) automatisch met technische middelen gegenereerd. Dit kan eventueel consequenties hebben op persoonlijke gegevens. Voor zover een registratie, verwerking en gebruik van uw communicatie- of gebruiksgegevens dwingend noodzakelijk is, is deze onderhevig aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming.

AUTOMATISCH GEREGISTREERDE NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als u gebruik maakt van onze websites, wordt zo nu en dan automatisch (dus niet via registratie) informatie verzameld, die niet is toegewezen aan een bepaalde persoon (bijv. gebruikte Internet Browser en besturingssysteem; de domeinnaam van de website waar u vandaan kwam; het aantal bezoeken; gemiddelde tijd, bekeken pagina’s). Wij gebruiken deze informatie om de aantrekkingskracht van onze websites te bepalen en hun prestaties of de inhoud te verbeteren.

COOKIES – INFORMATIE DIE AUTOMATISCH WORDT OPGESLAGEN OP UW COMPUTER

Wanneer u een van onze websites bezoekt, kan het zijn dat wij informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”, die u automatisch herkent bij uw volgende bezoek. Cookies stellen ons in staat om bijvoorbeeld een website die u interesseert aan te passen of om uw wachtwoord op te slaan, zodat u dat niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, stelt u dan uw internet browser zodanig in, dat hij cookies verwijdert van uw harde schijf, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen. Echter, sommige van onze sites hebben cookies nodig om goed te kunnen werken. Deze sites worden dan als zodanig gemarkeerd en zijn alleen toegankelijk met cookies ingeschakeld.

VEILIGHEID

Guhl Ikebana Cosmetics BV maakt gebruik van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwijdering, wijziging of verlies en tegen ongeoorloofde verspreiding of ongeoorloofd doorgeven. Voor zover Guhl Ikebana Cosmetics BV service met de verwerking van persoonsgegevens verleent, wordt een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming contractueel gewaarborgd.

PRIVACYVERKLARING VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIALE PLUGINS

Onze website www.guhl.com/nl-nl/ maakt gebruik van sociale plugins (“plugins”) van verschillende sociale netwerken. Door de integratie van de plugin krijgt het sociale netwerk de informatie dat u de desbetreffende pagina van onze website hebt bezocht. Als u bent aangemeld bij het sociale netwerk, dan kan deze het bezoek aan uw gebruikersaccount toekennen. Als u actief gebruik maakt van de plug-in, bijvoorbeeld de Facebook “Like” knop indrukt, wordt de overeenkomstige informatie van uw browser direct naar het sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen. Als u niet wilt dat sociale netwerken over www.guhl.com/nl-nl/ informatie over u verzamelen, moet u, voordat u onze website bezoekt, zich afmelden op deze netwerken. Maar ook als u niet bent geregistreerd bij de sociale netwerken, kunnen van websites met actieve sociale plugins gegevens naar de netwerken worden verzonden. Via een sociale plugin wordt bij ieder bezoek aan de websites een cookie met een vlag ingesteld, die het mogelijk maakt om deze identificatie later – bijvoorbeeld bij een latere loggin op het sociale netwerk – opnieuw toe te wijzen aan een persoon. Als u niet wilt dat sociale netwerken over actieve plugins informatie over u verzamelen, kunt u in uw browser-instellingen de functie “het blokkeren van cookies van derden” kiezen. Met deze instelling werken echter behalve de plug-ins misschien ook andere site-overkoepelende functies niet meer.

Op onze websites maken wij gebruik van de volgende plugins: Facebook, Pinterest, Youtube en Instagram

Facebook

We maken gebruik van plug-ins van het sociale netwerk van facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De link naar het privacybeleid van Facebook is hier te vinden: privacybeleid van Facebook. 

Pinterest

We maken gebruik van plugins van het sociale netwerk van Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, Californië, Verenigde Staten (“Pinterest”). De link naar het privacy statement van Pinterest kunt u hier vinden: privacybeleid van Pinterest. 

Youtube

We maken gebruik van plugins de website van Youtube, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Youtube”). De link naar het privacybeleid van Youtube kunt u hier vinden: privacybeleid van Youtube. 

Instagram

We maken gebruik van plugins van het sociale netwerk van Instagram, dat wordt beheerd door Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). De link naar het privacybeleid van Instagram kunt u hier vinden: privacybeleid van Instagram. 

EXTERNE LINKS

We maken gebruik van links op onze website naar externe websites, waarvan de inhoud niet op onze server staat. De externe inhoud van deze links werden bij het instellen van de links gecontroleerd. Het kan echter niet worden uitgesloten dat de inhoud van de respectievelijke aanbieders achteraf werd gewijzigd. Als u merkt dat de inhoud van externe aanbieders de wet overtreedt, laat u het ons dan weten. Deze privacy verklaring geldt alleen voor content op onze servers.

RECHT OP INFORMATIE

U heeft altijd recht op informatie over de opgeslagen gegevens van u, inclusief de herkomst en ontvangers van uw gegevens, alsmede over het doel van de gegevensverwerking. Dit verzoek dient u schriftelijk of per e-mail te richten aan
Guhl Ikebana Cosmetics BV
Berkenweg 7
3818 LA Amersfoort
Nederland

Email: haaradvies@guhl.com

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zgn. “Cookies”, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en maken een analyse van uw gebruik van de website. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website worden meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Handelsruim eerst worden ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. De IP-anonimisering is actief op deze website. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere met website en internet gerelateerde diensten over de websitegebruiker te leveren. In het kader van Google Analytics van de door uw browser verzonden IP-adres wordt deze niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser software; echter, wij wijzen erop dat u in dit geval eventueel geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website. U kunt bovendien de registratie verhinderen van de door het cookie opgeslagen gegevens en die met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door het downloaden en installeren van de browser plugin via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

ADOBE ANALYTICS

Op deze site wordt ook gebruik gemaakt van Adobe Analytics, een web analyse dienst van Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics gebruik zgn. "Cookies", tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en maken een analyse van uw gebruik van de website. Als de informatie van de door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de site overgebracht wordt naar een server van Adobe, dan waarborgen  de instellingen dat het IP-adres voorafgaand aan de geolocatie en vóór opslag anoniem vervangen wordt door een algemene IP-adres. Namens de exploitant van deze website zal Adobe deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruiker te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere met website en internet gerelateerde diensten over de websitegebruiker te leveren. In het kader van Adobe Analytics van de door uw browser verzonden IP-adres wordt deze niet samengevoegd met andere gegevens van Adobe. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser software; echter, wij wijzen erop dat u in dit geval eventueel geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van deze website. U kunt bovendien de registratie verhinderen van de door het cookie opgeslagen gegevens en die met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Adobe en de verwerking van deze gegevens door Adobe verhinderen, door het downloaden en installeren van de browser plugin via de volgende link: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html