Onze Productie

meer en beter doen met minder.

Het merendeel van onze producten worden ontwikkeld en geproduceerd in Darmstadt. In Duitsland, werken al onze afdelingen, van verkoop tot marketing en R&D, hand in hand om jou geweldige producten te kunnen leveren.

Door de transportafstanden zo kort mogelijk te houden, zorgen we voor een duurzame productie.

Onze productie draait om meer en beter doen met minder. Bij elke stap van de productie streven wij ernaar de hulpbronnen te respecteren en werken we voortdurend aan het verminderen van de koolstofuitstoot, het waterverbruik en de afvalproductie.

Sinds 2022 zijn door Kao bediende fabrieken en kantoren CO2-neutraal.* De afgelopen jaren hebben we verschillende maatregelen genomen om de weg vrij te maken voor CO2-neutrale operaties: Sinds 2014 hebben alle door Kao bediende fabrieken en eigen kantoren in EMEA gebruik gemaakt van 100% hernieuwbare elektriciteit.

Er zijn energiebesparende maatregelen genomen, die hebben geleid tot een vermindering van het energieverbruik met 31% sinds 2010. Bovendien heeft Kao zijn afvalwatervolume sinds 2016 met meer dan 12% verminderd en is het in 2015 volledig overgeschakeld op duurzaam geproduceerd papier (FSC-gecertificeerd).  

*gecertificeerd door Climate Partner : climatepartner.com / ID14717-2005-1001